Žarovka

Jsou všude kolem nás, používáme je často bez rozmyslu a automaticky. A ani si neuvědomujeme, že třeba něco děláme špatně. Že jim můžeme buď škodit nebo dokonce oni mohou škodit nám. O čem je řeč? O elektrických spotřebičích.

 

Jak poznat bezpečný spotřebič

Informace o bezpečném užívání jsou označeny na štítku, který se nachází na všech spotřebičích. Tento štítek by měl být odolný vůči mechanickému poškození, aby byl uživateli dostupný i po letech užívání. Některé štítky jsou vylisovány přímo do spotřebiče

Štítek by měl obsahovat informace o napětí, příkonu, značce, modelu, třídou ochrany před úrazem elektrickým proudem, krytím spotřebiče IP XX a údajem o prostředí, pro které je spotřebič určený.

Dalším ukazatelem, že to výrobce s bezpečností a zodpovědností bere vážně, je návod. Ten by měl být v českém jazyce a gramaticky správný. Pokud je návod sice v češtině, ale je vidět, že se jedná o strojový překlad z jiného jazyka, se kterým si ani nikdo nedal tu práci, aby opravil očividné chyby, výrobek raději nekupujte.

Samozřejmostí by mělo být označení značkou CE (ConfirmityEurope). Toto označení se dává výrobkům, které splňují hygienické a technické předpisy.

V každém případě platí, že bezpečný spotřebič je ten, který nejeví známky žádného poškození. Například pokud netěsní dvířka u mikrovlnné trouby, rozhodně nesmí být používána. To, že se mikrovlnná trouba po zavření spustí, není známkou toho, že je její provoz bezpečný.

 

Prodloužení životnosti domácích spotřebičů

Respektováním výše uvedených bezpečnostních pokynů a pečlivým pročtením návodu nejen prodlužujete životnost spotřebiče, ale chráníte i své zdraví.

Je důležité si uvědomit, že domácí spotřebiče jsou určené pro užívání v domácnosti. Nelze je tedy používat například ve vlhkém sklepě.

Každý domácí spotřebič má svá specifika, jak se o něj starat, abychom zabránili poškození. Opět odkazujeme na návod, ve kterém by měly být přesné pokyny. Zejména se jedná o umístění, manipulaci a péči. Součástí návodu by měly být i nejčastější závady a návody k jejich odstranění.

 

Revize elektrických spotřebičů

Revizi elektrických spotřebičů může provádět pouze revizní technik s minimálním osvědčením revizního technika. Pokud se tedy rozhodnete pro revizi, měli byste si toto ověřit.

Revize spotřebičů je velice důležitá pro jejich správné fungování a také zjistí případné chyby dříve, než dojde například ke zkratu. Revizního technika také zavolejte ve chvíli, kdy máte podezření na závadu spotřebiče.

Některé spotřebiče, například plynové kotle, dokonce podléhají povinné každoroční revizi a pokud by se něco s kotlem stalo a vy byste neměli revizi, jste za to zodpovědní vy.

Autor: Soňa J.


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 70 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Komentáře

komentáře