Domů » Je lepší podnikat jako OSVČ nebo s.r.o.?

Je lepší podnikat jako OSVČ nebo s.r.o.?

od Lukáš Pecina
podnikání OSVČ sro

Rozjet vlastní podnikání má velkou řadu výhod. Jako podnikatel si organizujete svůj čas zcela sami, pracujete sami pro sebe a vidíte za sebou výsledky vaší vlastní práce. Přesto na začínající podnikatele čeká celá řada nástrah. Jednou z nich je i otázka, jestli se lepší založit živnost nebo s.r.o. V článku jsme se rozhodli zaměřit na nejvýraznější rozdíly, a samozřejmě výhody a nevýhody, které obě možností skýtají.

Jaký je hlavní rozdíl mezi oběma variantami?

Zjednodušeně řečeno, pokud se rozhodnete podnikat jako OSVČ, podnikáte jako fyzická osoba. Pokud se rozhodnete pro druhou variantu, stanete se tzv. právnickou osobou. Právnická osoba je v podstatě zákone uměle vytvořená osoba (firma), která je navenek reprezentována osobami fyzickými.

Začínáme s podnikáním

Podnikat samozřejmě nemůžete začít jen tak. Nejdříve je nutné vyřídit všechnu potřebnou administrativní agendu.

Podnikání jako OSVČ je jednodušší

Pokud chcete začít podnikat jako OSVČ, stačí vyplnit jednoduchý registrační formulář na kterémkoliv živnostenském úřadě. Tímto jednotným registračním formulářem jednoduše provedete všechna potřebná ohlášení a registrace, která zákon vyžaduje. Mezi ty patří:

  • Samotné ohlášení živnosti
  • Registrace k dani z příjmu
  • Oznámení zdravotní pojišťovně
  • Oznámení správně sociálního zabezpečení

Za předpokladu, že se nejedná o živnost vázanou nebo řemeslnou, kdy je nutno navíc doložit požadovanou odbornou způsobilost, pro vás vyřizování končí. Poté vám budou stanoveny zálohy na zdravotní a sociální pojištění, které musíte platit od začátku svého podnikání. Zálohy začínají na minimální výši a postupně rostou spolu s růstem vašich zisků.

Jak právnická osoba máte řadu výhod

Přesto, že náklady na vznik s.r.o. jsou poměrně nízké, administrativa s ním spojená je poměrně komplikovaná. Založení se provádí sepsáním společenské smlouvy (nebo zakladatelské listiny), kde musí být uveden název firmy, adresa sídla s.r.o., předmět podnikání, výši základního kapitálu, jména a bydliště všech jednatelů společnosti a další informace o firmě. Celý proces založení trvá výrazně déle než u zřizování živnosti, většinou kolem měsíce nebo i dvou.

Daňová povinnost se poté vypočítává ze skutečného zisku společnosti a v případě, že jste jediným jednatelem společnosti a nestanovíte si za tuto pozici žádnou mzdu, nemusíte platit odvody na sociální a zdravotní pojištění.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

Vložit komentář